تبلیغات
گرمی عشق - رد پای خدا

گرمی عشق

زندگی یعنی چکیدن,همچو شمع از گرمی عشق

رد پای خدا
                 

با کوله باری از غم که بر دوش او سنگینی میکرد به لب ساحل رفت تا با خود خلوت کند. دیگر واقعا خسته شده بود با اشکی که از چشمش سرازیر میشد خدا را از ته دل فریاد زد و در عظمت دریا به زانو در آمدو همچنان در سکوت خود غرق بود که صدایی گوش نواز به او گفت:برخیز و به پشت سر خود نگاه کن ...جاده زندگی توست از کودکی تا الان. بلند شد و به پشت سر خود نگاه کرد رد پایی نورانی در کنار رد پای خودش یکی شده بود.
پرسید:این رد پا از ان کیست؟ ان صدای اسمانی گفت: ان رد پای خداست که در کنار تو می امده است و در هنگام سختی ها و گرفتاریها با تو یکی شده است


[ جمعه 1 اردیبهشت 1391 ] [ 03:16 ب.ظ ] [ نگار ] [ نظرات() ]