تبلیغات
گرمی عشق - قدرت کلمات

گرمی عشق

زندگی یعنی چکیدن,همچو شمع از گرمی عشق

قدرت کلماتچند قورباغه از جنگلی عبور میکردند که ناگهان دو تا از آنها به گودال عمیقی افتادند.بقیه قورباغه ها در کنار گودال جمع شدند و وقتی دیدند که گودال چقدر عمیق است به دو قورباقه درون چاه گفتند دیگر چاره ای نیست شما به زودی خواهید مرد.
دو قورباغه این حرف ها را نادیده گرفتند و با تمام توانشان کوشیدند که از گودال بیرون بپرند . اما قورباغه های دیگر دائما به آنها میگفتند که دست از تلاش بردارید چون نمیتوانید خارج شوید. به زودی خواهید مرد . بالاخره یکی از قورباغه ها تسلیم شد .او پس از مدتی مرد .اما قورباغه دیگر با حداکثر توانش برای بیرون آمدن از گودال تلاش میکرد. و بالاخره از گودال خارج شد .وقتی از گودال بیرون آمد بقیه قورباقه ها از او پرسیدند (مگر تو حرفهای ما را نمیشنیدی؟؟)
معلوم شد که قورباغه ناشنواست.

در واقع او در تمام مدت فکر میکرد که دیگران او را تشویق می کنند.


[ سه شنبه 16 خرداد 1391 ] [ 06:58 ق.ظ ] [ نگار ] [ نظرات() ]