تبلیغات
گرمی عشق - یک ذره بیشتر

گرمی عشق

زندگی یعنی چکیدن,همچو شمع از گرمی عشق

یک ذره بیشتر
                          

روزی زنی جوان نزد شیوانا مرد معرفت امد و به او گفت:" همسری دارم مهربان, اما او خواهرانی دارد بد زبان و بسیار کینه جو , هر انچه بد میگویند من تحمل میکنم و انها از سکوت من سوء استفاده میکنند و مرا بیشتر ازار میدهند, احساس میکنم به خاطر تربیت خانوادگی و این که نمیتوانم دهانم را به کلمات زشت باز کنم نسبت به انها کم دارم و از این بابت احساس سر خوردگی میکنم,  چه کنم که از انها کم نداشته باشم! و از شر این احساس بد رها شوم!".
شیوانا با حیرت گفت:" همه میتوانند بی تربیت و بی ادب باشند, انها که مودبند چیزی اضافی دارند که به واسطه ان بی ادبی نمی کنند, بی ادب شدن و بی تربیتی کردن که پیشرفت محسوب نمی شود, بلکه این تربیت و مبادی اداب بودن است که ارزش افزوده محسوب می شود و باعث ارزشمندتر شدن صاحب ان می شود. باز کردن دهان به حرف زشت که هنر نمی خواهد, بنابر این هر کس در مقابل تو لب به سخن زشت گشود و تو سکوت کردی! در همان لحظه سکوت تو با پاسخ ندادنت به او می گویی که از او بالاتری و ارزش تو از او بیشتر است. هرگز فراموش مکن که عقاب هم می تواند مانند مرغ و خروس روی زمین زندگی کند. اما او چنین نمیکند و بلندترین بخش کوهستان را برای زندگی بر میگزیند و عقاب هرگز به این فکر نمیکند که چیزی از مرغ و خروس کم دارد."


[ پنجشنبه 4 خرداد 1391 ] [ 06:47 ب.ظ ] [ نگار ] [ نظرات() ]