تبلیغات
گرمی عشق - وقت استراحت

گرمی عشق

زندگی یعنی چکیدن,همچو شمع از گرمی عشق

وقت استراحت

                   

شاغل بودن برای یک زن به اندازه کافی سخت هست.حالا اگر این زن شوهرش را ازدست داده باشد و به همه

 اینها اگر سروکله زدن با سه پسر بچه شیطان راهم اضافه کنیم دیگر نور علی نور میشود !

مادری بود که سه پسر بچه بسیار شیطان داشت.

دریک شب تابستانی بعد ازخوردن شام بچه ها ومادرشان درمحوطه جلوی خانه دزد وپلیس بازی میکردند.

ناگهان یکی ازپسرها به طرف مادرش شلیک کرد وگفت "بنگ ...کشتمت!

مادر خودش را روی زمین انداخت ولی بلند نشد.

یکی ازهمسایه ها که شاهد ماجرا بود نگران شد...

دوید وخودش را به مادر رساند و بانگرانی شانه اش را تکان داد...

مادر یک چشمش را باز کرد وآرام گفت"

_ هیــــس !ساکت باش !این تنها فرصتی ست که میتوانم کمی استراحت کنم!...

انسان امیـــــدواردرجایی که همه شکست میبینندکامیـــــابی میبیند

ودرجایی که همه تیرگی وطوفـــان میبینند

درخشش آفــــتاب را مشاهــــده میکند![ چهارشنبه 3 خرداد 1391 ] [ 10:48 ق.ظ ] [ اعظم ] [ نظرات() ]