تبلیغات
گرمی عشق - تقلا!

گرمی عشق

زندگی یعنی چکیدن,همچو شمع از گرمی عشق

تقلا!

روزی سوراخ كوچكی در یك پیله ظاهر شد.

شخصی نشست و ساعتها تقلای پروانه برای بیرون امدن از سوراخ كوچك پیله را تماشا كرد.

ناگهان تقلای پروانه متوقف شد و به نظر رسید كه خسته شده و دیگر نمیتواند به تلاشش ادامه دهد و ان شخص مصمم شد به پروانه كمك كند و با برش قیچی سوراخ پیله را گشاد كرد.

پروانه به راحتی از پیله اش خارج شد اما جثه اش ضعیف و بال هایش چروكیده بودند.

ان شخص به تماشای پروانه ادامه داد.او انتظار داشت پر پروانه گشوده شود و از جثه اش محافظت كند اما چنین نشد و در واقع پروانه ناچار شد همه عمر روی زمین بخزد وهرگز نتوانست با بالهایش پرواز كند.

                        the birth of a butterfly 05 عكس های از متولد شدن یك پروانه

ان شخص مهربان نفهمید كه محدودیت پیله و تقلا برای خارج شدن از سوراخ ریز ان را خدا برای پروانه قرار داده بود تا به وسیله ان مایعی از بدنش ترشح شود و پس از خروج از پیله به او امكان پرواز دهد.

گاهی اوقات در زندگی فقط نیاز به تقلا داریم.اگر خداوند مقرر می كرد كه بدون هیچ مشكلی زندگی كنیم فلج میشدیم. به اندازه كافی قوی نمیشدیم و هرگز نمیتوانستینم پرواز كنیم....![ یکشنبه 24 اردیبهشت 1391 ] [ 07:32 ق.ظ ] [ ثمین ] [ نظرات() ]