تبلیغات
گرمی عشق - بیان عشق به روشی غیر تكراری!!!!

گرمی عشق

زندگی یعنی چکیدن,همچو شمع از گرمی عشق

بیان عشق به روشی غیر تكراری!!!!یک روز آموزگار از دانش آموزانی که در کلاس بودند پرسید:

 

آیا میتوانید راهی غیر تکراری برای ابراز عشق ، بیان کنید؟

 

برخی ازدانش آموزان گفتند با بخشیدن عشقشان را معنا می کنند

برخی «دادن گل و هدیه» و «حرف های دلنشین» را راه بیان عشق عنوان كردند 

 

شماری دیگر هم گفتند « با هم بودن در تحمل رنجها ولذت بردن ازخوشبختی را راه بیان عشق میدانند .


در آن بین، پسری برخاست و پیش از این که شیوه دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان كند.داستان

 

 كوتاهی تعریف كرد:

 

یک روز زن و شوهر جوانی که هر دو زیست شناس بودند طبق معمول برای تحقیق به جنگل رفتند.

 

 آنان وقتی به بالای تپّه رسیدند درجا میخکوب شدند...


یک ببر بزرگ، جلوی زن و شوهر ایستاده و به آنان خیره شده بود 

 

شوهر، تفنگ شکاری به همراه نداشت و دیگر راهی برای فرار نبود.


رنگ صورت زن و شوهر پریده بود و در مقابل ببر، جرات کوچک ترین حركتی را نداشتند

 

ببر، آرام به طرف آنان حرکت کرد...

 

همان لحظه، مرد زیست شناس فریادزنان فرارکرد و همسرش را تنها گذاشت.

 

بلافاصله ببر به سمت شوهر دوید و چند دقیقه بعد ضجه های مرد به گوش زن رسید.

 

ببر رفت و زن زنده ماند...


داستان به اینجا که رسید دانش آموزان شروع کردند به محکوم كردن ان مرد. .

 

اما پسرپرسید : آیا می دانید آن مرد در لحظه های آخر زندگی اش چه فریاد میزد؟ 


بچه ها حدس زدند حتما از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است! 


پسرجواب داد: نه، آخرین حرف مرد این بود که:

 

  عزیزم ، تو بهترین مونس من بودی. از پسرمان خوب مواظبت كن وبه او بگو پدرت همیشه عاشقت بود...

 

قطره های اشک، صورت پسر را خیس کرده بود که ادامه داد:

 

همه زیست شناسان میدانند ببر فقط به کسی حمله می کند که حرکتی انجام میدهد ویا فرار میكند.

 

پدر من در آن لحظه وحشتناک ، با فدا کردن جانش پیش مرگ مادرم شد واورا نجات داد

 

این صادقانه ترین و بی ریاترین ترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم و من بود...

 [ چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 ] [ 06:15 ق.ظ ] [ ثمین ] [ نظرات() ]